Eesti English Русский
 

Tuulikud

Tuulikud

Tuulikute tüübid:
Eesti alal on levinud kolme tüüpi tuulikud - pukktuulikud, hollandi tuulikud ja peaga tuulikud. On ka üksikuid erikujulisi tuulikuid, mis oma erandliku konstruktsiooni või paiknemise poolest (näiteks hoonete katustel) on enamasti põhitüüpide tuletised, aga mis omaette tuulikutüüpe ei moodusta.

Pukktuulik
Pukktuulik on üks Saaremaa sümbolitest ja Saaremaal enamlevinud tuulikutüüp. Õnneks on ka Lääne-Saaremaal osad neist säilinud, kuigi kahjuks võime rohkesti leida kunagiste põldude keskel kunagiste tuulikute jäänuseid. Pukktuulik paiknes enamasti talu krundil, olles küla- või põlluvaheteega liidetud taluhoonestusega ühte. Pukktuulik on Kesk-Euroopast pärinev tuuliku tüüp, kus tuuliku neljakandiline kere toetub tuuliku kesksele emapuule (sambale) ja kogu keret on vastavalt tuulesuunale võimalik ümber telje tuulde keerata. Veskikivid toetuvad teise korruse põrandale aga mitte keset ruumi, vaid sambast pisut tiibade pool, kuna kividest läbiulatuvat vertikaalset võlli - pilli ei ole võimalik kere tsentrisse asetada, sest söömer on juba ees. Eesti pukktuulikutel on paar kive ja mõnikord ka erinevaid kõrvalfunktsioone.

Pukktuulik koosneb väga looduslähedasest toorainest. See on üleni puidust ehitis, tihti ka laudkatusega. Kivijalg, veskikivid ja kivilaager on ainukesed kasutuselolevad kividetailid. Ühenduste ja võllide jaoks on kasutatud separauda. Eesti pukktuulikuid iseloomustab üldiselt mördita laoga kivijalg ja päripäeva pöörlevad tiivad, kuigi on piirkondlikke erandjuhtumeid.
http://www.hot.ee/archetto85/ajalugu.htm

Lümanda piirkonnas on pukktuulikuid jäänud väga väheks. Kui 1950. aastatel oli siinkandis veel 73 tuulikut, siis tänaseks on järgi vaid Leedri Anetsi,  Riksu Pärdi-Adu ja Atla Saksa-Pärdi, Leedrist ja Kotlandist mõlemast on viidud üks tuulik Eesti Vabaõhumuuseumi, mis tänaseni seal säilinud. Juurde on ehitatud üks täiesti uus pukktuulik Jõgela külasse. Kihelkonna vallas saab mitut pukktuulikut koos vaadata Vilsandi saarel.


Foto:
Leedri küla Anetsi talu pukktuulik, Asum Arhitektid OÜ, Kuressaare 2011
http://www.looduseomnibuss.ee/node/1175
     

Elitec