Eesti English Русский
 

Taritu kool ja II Maailmasõja ohvrite mälestuskivi

GPS koordinaadid
58º12’39’’ N
22º 6’11’’ E

Taritu koolimaja

Taritus on kool tegutsenud 1927. aastast, kui  piirkonna väikeste külakoolide asemel ehitati  Koimla, Kotlandi ja Taritu külade piirile uus ja valgusküllane koolimaja. 28. septembril 1927. aastal avati pidulikult uus kahekorruseline maja. Samal ajal avati koolihoone ka Karalas. Mõlemad majad demonteeriti Papissaares, kus nad olid olnud ohvitseride majadeks. Nelja klassi peale oli kooli algaastail õpilasi 110-120 ümber.

1930. aastal kehtestati Eestimaal 6-klassiline koolikohustus. Ka Taritu kool muutus 6-klassiliseks algkooliks. Nõukogude ajal töötas kool 7-klassilisena ja vastavalt kooliuuendusele oma viimastel aastatel enne esimest sulgemist 1976. aastal 8-klassilisena.
Vaata Taritu kooli ajalugu http://www.hot.ee/taritukool/Taritu%20kooli%20buklett.htm

Koolimaja seisis tühjana ja leidis mingil määral kasutamist vaid Kuressaare Spordikooli suvelaagrite paigana. Mõnel suvel oli tal rakendus ka suvise õpilasmaleva tugibaasina. Üsna kohe pärast Eesti iseseisvuse taastamist kogunes 1991. aasta lõpul Taritu rahvamajja  initsiatiivgrupp, kelle algatusel sai teoks järgmise aasta kevad-talvel Taritu Arenguseltsi asutamine. See seadis oma esimeseks eesmärgiks piirkonnas kooli taaselustamise. Kuna koolihoonele oli juba ekspertide poolt surmaotsus langetatud, võeti asi tõsiselt käsile, et selgitada, kus võiks kool paiknema hakata. Taritu Lasteaed-Algkkool taasavati 1992. aastal, kuid õpilaste arvu vähenemise tõttu lõpetati õppetöö 2001/2002 õppeaastal.

Praegu tegutseb majas Taritu raamatukogu ja rahvamaja ning koos käib kohalik arenguselts. Spordiväljakul mängitakse jalgpalli ja korraldatakse 1993. aastast alates perespordipäevi. Lepiku talu maadel toimub igal aastal Johannes Raasukese mälestusvõistlus - Juku jooks.  Kuulsad on suvised Taritu laulupäevad, mis 2011. aastal toimusid juba 50. korda. Rahvamajas tegutsevad isetegevusringid - näitering, rahvatants, memme-taadi lauluring jm.

Taritu rahvamaja

Taritu kanti kuuluvad ajalooliselt Taritu, Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Lahetaguse, Toomalõuka ja Lõmala küla. Nende külade elanikud on käinud Taritus koolis, nad osalevad seltside, rahvamaja ja raamatukogu töös. Meie kogukond on kokkuhoidev ja järjepidevust hindav. Oleme uhked oma inimeste, traditsioonide ja jätkusuutlikkuse üle. Seda kinnitab ka meie kandi juhtlause – HOIDKEM KOKKU, KÜLARAHVAS!
Meie kandi tähtsaim sündmus on igasuvine Taritu laulupidu, mida korraldatakse 1951. aastast alates.

II Maailmasõja ohvrite mälestusmärk

Koolimaja juures on mälestuskivi Taritu kooli piirkonna endistele õpilastele, kes langesid Teises maailmasõjas. Tahvlil on tekst: „Isamaa ilu hoieldes, vaenlase vastu võideldes, varisesid…“ Järgnevad langenute nimed.  1993. aasta suvel otsustati täiendada Taritu kooli juures asuva mälestuskivi teksti lisatahvliga Saksa sõjaväes langenute nimedega.
Info:
http://www.lymanda.ee/Taritu-rahvamaja
http://www.hot.ee/taritukool/Taritu%20kool.htm

Fotod:
Erakogu
 


Elitec