Eesti English Русский
 

Tagalahe dessant


GPS koordinaadid
58º25’33’’ N
22º 5’46’’ E 

18. septembril 1917. aastal andis Saksa kindralstaap käsu vallutada Lääne-Eesti saared. Operatsioon sai nimeks Albion. Saarte okupeerimisega tahtsid sakslased likvideerida võimaliku dessandi ohu rinde põhjatiival. Dessandi pidi läbi viima ekspeditsioonikorpus, mis allus Riia rinnet hoidvale Saksa 8. armeele. Korpuse koosseisus oli kokku 23 000–25 000 meest, 5000 hobust, 54 suurtükki, 150 kuulipildujat ja 12 rasket miinipildujat. Seda väekontingenti juhtis kindral von Kathen.

Sakslased kavandasid vägede maabumist Saaremaa loodeosas Tagalahes, sest luure andmetel oli just seal Vene kaitse nõrk lüli. Sõjalaevade suurtükitule katte all kavatseti maale saata umbes 4500-meheline dessant, millele pidid järgnema põhijõud. Venelaste tähelepanu kõrvalejuhtimiseks Tagalahe dessandilt planeerisid sakslased veel ka pettemanöövri Sõrve poolsaare juures.

12. oktoobri varahommikul olid Saksa lahingulaevad Tagalahe suu juures positsioonidele asunud ja 1200 Saksa sõdurit istusid maabumiseks mootorpaatidesse. Kohe nende järel, riskides sattuda miinidele, sõitis lahte ka kolm transportlaeva, mille pardal oli veel 2150 sõdurit.

Operatsiooni Albion kestuseks kujunes vähem kui 10 päeva. 18. oktoobril hõivasid sakslased Muhu saare, järgmisel päeva korraldati dessant Hiiumaale. 21. oktoobril võtsid Saksa sõdurid üle venelastest maha jäetud ning purustatud Lehtma ja Tahkuna rannakaitsepatareid Hiiumaa põhjarannikul.

Info ja pilt :
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=12&artid=4072&sec=13


Elitec