Eesti English Русский
 

Nootamaa

GPS koordinaadid
58º19’24’’ N
21º45’56’’ E


Vilsandi rahvusparki kuulub arvukalt pisemaid ja suuremaid saari. Eesti kõige läänepoolsemasse laiduderühma kuuluvad Loonalaid, Salava, Nootamaa ja Uus-Nootamaa. Kuna need kuuluvad rahvuspargi koosseisu, siis tuleb nende saarte külastusel järgida looduses viibimise reegleid ja sobivaid aegu kooskõlastada. Nootamaa ja selle ümbrus on aga loodusreservaat.

Nootamaa on Saare maakonda kuuluv Eesti läänepoolseim saar, mis asub Läänemeres 1 km Loonalaiust edelas, Vilsandi rahvuspargi piires Lümanda valla territooriumil. Saarel asub Eesti läänepoolseim maismaapunkt. Saare pindala on 5,8 hektarit.  Nootamaa on asustamata.

Nootamaa meenutab oma kujult troopilist rõngassaart. Laiu kirde-edelasuunaline pikkus on ligikaudu viissada meetrit. Suuremat läänepoolset osa hõlmavad kõrged rannavallid, mille lääne- ja loodepoolsel jalamil avaneb aluspõhjaline paepõrand. Kohati ulatub platoo laius poolesaja meetrini ja selle kerkides aeglase maatõusu käigus nihkub Eesti läänepoolseim punkt aja jooksul ikka kaugemale läände.

Nootamaa ida-kagupoolne neemik on vaid paarikümne meetri laiune ning erinevalt saare teisest poolest täielikult kuhjeline rannavorm. Teine, lühem maasäär kulgeb mõne meetri laiuse vallina enam kui saja meetri ulatuses itta. Suur osa saarest on kaetud väga hõreda ja madala taimestikuga. Tihedam on taimkate (mage sõstar, kadakas, kibuvits ja pihlakas) siselahe kallastel, mis on arvuka linnukoloonia meelispaik. Lindude kaitse eesmärgil on laid muudetud linnureservaadiks.

Laiul leidub kivistunud jäänuseid Siluri ajastu mereelustikust Eriti rikas on selle poolest saare põhjarannik, kus jääb silma nii kihtpoorsete kui ka korallide kivistisi.

Uus-Nootamaa on paarikümne aasta vanune kolmnurkse põhiplaaniga rannavallidest koosnev uusmoodustis Nootamaa saarest idas, Salava ja Loonalaiu vahel. Kohalike jutu järgi tekkis saar alles 1980. aastate keskel suurte tormide tagajärjel. Laiu ulatus põhjast lõunasse oli 2003. aastal 160 meetrit, idast läände 130 meetrit ja kõrgust juba üle pooleteise meetri.


Talvised regulaarsed matkad Vilsandi Rahvuspargis
Pärimusmatkad korraldavad mitmesuguseid loodusmatku Saaremaal - iga ilmaga ja igal aastaajal.

Kõigi matkade läbivaks teemaks ja eesmärgiks on loodus- ja kultuuripärimuste tutvustamine, mitmetes tegmistes saate ise käed külge panna. Kõik matkad viib läbi kogemustega loodusgiid ning kõiki matku saab vajadusel kohandada vastavalt osalejate soovidele ja võimalustele - matkama on teretulnud nii sülelapsed kui vaegliikujad. Samuti sobivad loodusesse ka lemmikloomad.

Oma retkedel lähtume ökoturismi põhimõtetest. Ökoturism on vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu.
täpsemalt vaata:
http://www.parimusmatkad.ee/et/matkad-paketid
 
Info:
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?artikkel=732
http://www.parimusmatkad.ee/et/avaleht

Pildid:
http://www.jarekj.com/2011/08/03/vilsandi

      


Elitec