Eesti English Русский
 

Loonalaid ja Salava

Loonalaid
GPS koordinaadid
58º19’55’’ N
21º47’31’’ E

Salava
GPS koordinaadid
58º18’60’’ N
21º47’ 3’’ E

Vilsandi rahvuspark

Vilsandi rahvusparki kuulub arvukalt pisemaid ja suuremaid saari. Eesti kõige läänepoolsemasse laiduderühma kuuluvad Loonalaid, Salava, Nootamaa ja Uus-Nootamaa. Need väikesed saared on huvi pakkunud paljudele loodusteadlastele. Kuid laidude geoloogiat on senini uuritud üsna vähe. Välitöid ette valmistades selgus, et selle ala kohta polegi geoloogilist andmestikku. Tõsi, 1994. aastal valminud aluspõhja geoloogilisel kaardil mõõtkavas 1:50 000 on kolm suuremat laidu kenasti peal, kuigi Nõukogude piirivalve ei lubanud sinna alale ühtegi geoloogi. Seetõttu on kaardil kujutatud Rootsiküla lademe Pangamäe kihid Loonalaiul ja Nootamaal ning Rootsiküla lademe Viita kihid Salava saarel saadud vaid Saaremaa geoloogilisest ehitusest lähtuva ekstrapoleerimise tulemusena. Tagantjärele hinnates oldi tõele lähedal, kuigi tegelikult avanevad Pangamäe kihid vaid Loonalaiul.

Vilsandi laidude ja madalike kujunemine on alguse saanud paese aluspõhja kõrgendikest. Kui Vilsandi saare rannajoont ja pinnamoodi on vorminud kulutusele vastupidavamad Siluri rifikompleksid, siis Loonalaiu, Salava ja Nootamaa tuumad koosnevad veidi nooremast madalmerelise tekkega Siluri kihilisest teralisest lubjakivist või dolomiidist. Maakerke tõttu võivad veealused paekivist kõrgendikud kerkida veepinnale. Seejärel hakkab moodustist kujundama merelainetus, kulutades pinnast ja kandes siia setteid. Kuid suurte tormide ajal võivad kuhjuda sellised rannavallid, mis enam ära ei kulu ning aegamööda taimestikuga kinnistuvad. Niisugune rannikute areng ja saarte teke võib toimuda uskumatult kiiresti: lausa päevade ja tundidega.

Kunagisest elust Siluri ajastu troopilises rannikumeres annavad tunnistust laidudel leiduvad arvukad kivistised. Kui vaadelda aluspõhjakihte lähemalt, hakkab kõigil saartel silma rohkesti molluskeid, eriti mitmesuguseid tigusid ja karpe. Samuti võib leida nautiloidide pikki sirgeid kodasid; nautiloidid on tänapäevaste kalmaaride ja kaheksajalgade väljasurnud sugulased. Mõningate uurijate arvates võisid need kõrgelt arenenud närvisüsteemi ja rohkearvuliste haarmetega olendid olla ühed tolle aja suurimad röövloomad.

Loonalaid

Laiduderühmast suurim on Loonalaid, mille pikkus kagust loodesse ulatub 2,5 kilomeetrini, ehkki kitsamas kohas on saare laius ainult 140 meetrit. Saare loodeosas paikneb aluspõhjalisel kõvikul vana taluase. Praeguseks on sellest alles vaid lagunenud saun-pesuköök ja kõrvalhoone, roiskunud veega madal kaev, kaks paekiviga võlvitud keldriauku ning viltu vajunud korstnaga ahervare. Geoloogi terav silm märkab, et korstna alumine, kandev osa on ehitatud Saaremaalt Elda pangalt pärinevast iseloomulikust paksukihilisest massiivsest dolomiidist. Küllap on vajalik materjal toodud talvel üle jää Saaremaalt, sest kohapeal polnud häid ehituskive piisavalt.

Põhilise osa saarest hõlmavad osaliselt taimkattega kaetud ja vaid saare kesk- ning idaosas kamardunud kõrged rannavallid. Läänerannikul ja kohati lõunarannikul avanevad rannavallide jalamil veepiiril aluspõhjakihtidest põrandad ning madalad astangud. Paeplatoo jätkub ka madalas vees, kohati kuni sada meetrit rannajoonest mere poole. Suuremat osa saare rannavallistikust katab kadastik, mis läänepoolses osas on hõredam, kesk- ja idaosas aga kõrge ja tihe.


Loonalaiu lääneranniku vallid on väga liikuvad. Kahel järjestikusel aastal tehtud vaatluste järgi võib märgata suuri erinevusi paepaljandi ulatuses ja pidevuses. Veepiiril olevate madalamate vallide mõningast ümberpaiknemist koos paljandi osalise mattumisega võis täheldada isegi 2003. aastal saarel veedetud päevade jooksul.


Loonalaiul on hulgaliselt väiksemaid ja keskmisi rändrahne, millest suurim on saare keskosas paiknev rabakivirahn. Rahnu kõrgus jalamilt mõõdetuna on 2,6 meetrit ja ümbermõõt 60 sentimeetri kõrgusel 13,9 meetrit. Suuruselt teine on hallist gneisist koosnev 1,4 meetri kõrgune ja 9,6-meetrise ümbermõõduga rahn saare lõunaosas.


Loonalaiu rannal komistab jalg igal sammul kuni poolemeetrise läbimõõduga väljasurnud kihtpoorsete moodustatud massiivsetele kolooniatele. Viimaste vahel leidub rohkesti niisama suuri kärgkorallide kolooniaid. Kärgkorallid olid praegustes troopikameredes elavate rifiehitajate – korallide kauged sugulased. Pehmemast ümbriskivimist väljapestutena ning jää ja lainetusega korduvalt ümbersetitatutena moodustavad nende kolooniad mitmel pool rannas suuri kuhjeid.

Salava.

Laiduderühmast lõunapoolseim on kirde-edela suunas välja venitatud 1280 meetri pikkune Salava. Laiu kirdeosas paiknevad kuhjeliste moodustistena kõrged rannavallid. Saare kesk- ja lõunaosas on võimalik kindlaks teha, et vallid on ladestunud otse aluspõhjalistele paepõrandatele.


Laiu läänerannikul avanevad aluspõhjalised kihid kohati madalate astangutena, mis rahvuspargi töötajatelt saadud teabe kohaselt vabanesid rannavallide alt alles paar aastat tagasi suuremate tormide järel.


Nii nagu Loonalaiul leidub ka Salaval minevikus elanud organismide kivistunud jäänuseid. Õhukesekihilistes dolomiitides võib rohkesti silmata kahe-kolme sentimeetri pikkusi vetikatoiduliste karpvähiliste kivistisi. Samuti on käsijalgsete ning okasnahksete hulka kuuluvate meriliiliate varrelülide kivistunud jäänuseid. Harvade, vaid üksikute eksemplaridena on esindatud trilobiidid ja meriskorpionid.

Koos giidiga retki Loonalaiule ning Salavale korraldab Loona mõisas tegutsev turismiettevõte Pärimusmatkad: http://parimusmatkad.ee

Info:
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?artikkel=732

Pildid:
http://www.ekstreem.ee/kaidojatarmo/2007.htm
http://fotoalbum.ee/photos/uuvemast/46318797/

        


Elitec