Eesti English Русский
 

Audaku leprosoorium

GPS koordinaadid
58º17’54’’ N
22º 5’55’’ E

Saaremaal Lümanda vallas asunud pidalitõbiste hooldusasutus, mis asutati talurahvaasjade komissari Julius Sanderi initsiatiivil 1903. aastal.

Leepra ehk pidalitõbi on kõiki elundeid ja elundisüsteeme tabav krooniline nakkushaigus. Eestisse tõid leepra sisserändajad 11.-13. sajandil.

Vajadus uue ja ajakohase varjupaiga järele tekkis Saaremaal seoses eelkõige uute ja ulatuslike leeprakollete levikuga, mis haarasid Sõrve, Lümanda, Kihelkonna ja Mustjala piirkonda.. Haiguse levikule aitas kaasa teadmatus kõnealuse haiguse edasikandumise mehhanismidest ja kodused ravivõtted - sageli kasutati raviks mudavanne, mida võisid koos võtta nii leeprahaiged kui ka need, kes olid leeprast veel puutumata, seades end niimoodi nakatumisohtu.

Leprosoorium oli koloonia-tüüpi asutus, kus taluhooned olid ümber kohandatud nii personali kui haigete vajadusteks. Kokku võttis leprosoorium enda alla 13 taluhoonet. Peahoones paiknesid ambulants, suur köök, ladu, kaks haigetuba ja ruum vaimulike teenistuste tarvis. Enamik haigetest elas viies väiksemas, 8–10 haigele ette nähtud majas. Arsti maja jõuti valmis ehitada 1924. aastaks, kuna varem kohapealne arst puudus.

Kuna algul ei olnud kohapealset arsti ette nähtud, juhatasid ravi ja hooldust maakonnaarstid, hiljem Pilguse vaimuhaigete asutuse ja Kihelkonna jaoskonnaarstid. Pikka aega juhtis asutust velsker Hendrik Kõrge, kes töötas Audakul 1936. aastani. Esimese arstina asus 1924. aastal leprosoorumis tööle Nikolai Sülk.

Leprosoorium  tegutses 42 aastat ning selle likvideerimisega 1946. aastal kuulutati ka pidalitõve levik Saaremaal võidetuks. Seetõttu märgib Audaku leprosoorium tänini üht olulisemat verstaposti võitluses ohvriterohke nakkushaigusega ja visa vastupanu selle leviku tõkestamiseks.
 

Professor Aleksander Paldrock 1935. aastal Audakul pidalitõbiste keskel.
Foto: Saaremaa Muuseum

Info:
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=12&artid=16189&sec=13
http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&module=202&op=21&leidandmed=EAA.1650

 
Elitec